Reciklažno dvorište Mlaka – Jože Vlahovića

Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom, jer omogućuju građanima zbrinjavanje vrijednih reciklabilnih sirovina, kao i zbrinjavanje problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

Praktični savjeti za bolje gospodarenje otpadom

Kad jednom više ne trebamo proizvod, odbacujemo ga i on završava na odlagalištu otpada, a resursi korišteni u njegovoj proizvodnji ostaju neiskorišteni. Takav pristup primorani smo promijeniti jer u ovom trenutku, ljudi koriste više resursa nego što ih je Zemlja u stanju obnoviti.

(DE) Wie nutze ich Sammelbehälter richtig?

Um Ihnen einen sorglosen Urlaub zu sichern, arbeiten unsere Kommunaldienste an der Abfallsammlung und bereiten diesen, gemäß dem Modell der Kreislaufwirtschaft, für das Recycling vor.