EU projekti

EU projekti

Projekti Grada Rijeke s područja gospodarenja otpadom:

Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Obzirom da je razvoj ekološke svijesti i usmjeravanje ponašanja građana u cilju zaštite okoliša, prvenstveno u cilju smanjenja stvaranja nepotrebnog otpada, te povećanja odvojenog skupljanja otpada, dugoročan proces moguće ga je postići samo sustavnom edukacijom svih društvenih skupina. S ciljem što uspješnijeg informiranja građana o aktivnostima vezanim uz uspostavu sustava primarne selekcije na području grada Rijeke, adekvatnom pružanju svih relevantnih informacija za krajnje korisnike o pravilnom postupanju s otpadom te intenzivno poticanje razvoja ekološke svijesti izrađen je sveobuhvatni projekt izobrazno informativnih aktivnosti.

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (SORTIRNICA), smještena u naselju Mihačeva Draga

Tehnološki proces postrojenja obuhvaća prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološku separaciju neiskorištenog materijala i reciklažu sirovina koje se mogu vrednovati na tržištu, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša.
Planirana količina prethodno odvojeno sakupljenog otpada koja će dnevno ulaziti u centar iznosi otprilike 50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog komunalnog otpada koji ulazi u postrojenje.

Reciklažno dvorište u ulici Jože Vlahovića

Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja, prije svega problematičnog (opasnog) otpada te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila kao i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Reciklažno dvorište također može prihvaćati i posebne kategorije otpada, kao što su akumulatori i baterije, te ambalažni otpad.

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Cilj projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada je uspostava kvalitetnog, postojanog i energetski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Rijeci. Ovim projektom nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti, koje će koristiti Komunalno društvo Čistoća.

Aktivnosti projekata

→ 12.2.2021.

Potpisan ugovor za izgradnju i opremanje sortirnice u Mihačevoj dragi

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i direktor tvrtke Tehnix d.o.o Đuro Horvat, u ime zajednice ponuditelja Tehnix d.o.o i GP Krk potpisali su u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke Ugovor za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) u Mihačevoj dragi vrijedan 33.568.157,43 kn.

→ 3.3.2020.

Natječaj za odgojno-obrazovne institucije Grada Rijeke “Eko instalacije”

Do 31. ožujka 2020. godine otvoren je natječaj za najbolju instalaciju izrađenu od otpada, odnosno prenamjenom i ponovnom uporabom odbačenih predmeta „Eko instalacije“. Natječaj je namijenjen učenicima od 1. do 8. razreda riječkih osnovnih škola, a instalacije trebaju biti vezane uz temu očuvanja okoliša i zaštite prirode. Usvajanje navika o odgovornom postupanju s otpadom je […]

→ 12.9.2019.

Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Grad Rijeka je potpisao ugovor sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada nakon izvršene prijave na javni poziv otvoren od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u travnju 2018. godine, a namijenjen jedinicama lokalne samouprave kako bi iskazale interes za nabavku spremnika. Sredstva za ovu namjenu osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz […]

→ 9.9.2019.

Edukativni letci i upute za turiste

Zastarjeli obrazac „uzmi” – „napravi” – „odbaci” još uvijek je zastupljen. Kad jednom više ne trebamo proizvod, odbacujemo ga i on završava na odlagalištu otpada, a resursi korišteni u njegovoj proizvodnji ostaju neiskorišteni. Takav pristup primorani smo promijeniti jer u ovom trenutku, ljudi koriste više resursa nego što ih je Zemlja u stanju obnoviti. Novi […]