Što s otpadom?

Što s otpadom?

Spriječi nastanak otpada

Spriječi nastanak otpada

Sprječavanje nastanka otpada događa se prije nego što je neki materijal ili proizvod uopće postao otpadom.

Ponovo upotrijebi

Ponovo upotrijebi

Ponovno upotrijebiti znači dati novu funkciju nečemu što se u izvornoj funkciji istrošilo.

Razvrstaj za recikliranje

Razvrstaj za recikliranje

Razvrstavanje otpada početni je korak u recikliranju. Razvrstati može svatko.

Recikliranje

Recikliranje

Sav odvojeno prikupljen otpad odvozi se na daljnju obradu ovlaštenim tvrtkama koje se bave recikliranjem, tzv. ovlaštenim koncesionarima.

Drugi postupci oporabe

Drugi postupci oporabe

Otpad čiji nastanak se ne može spriječiti i koji se ne može reciklirati, može se ipak nekako korisno upotrijebiti.

Zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje otpada na propisan način podrazumijeva osnivanje centara za gospodarenje otpadom, saniranje odlagališta i skrb za zatvorena odlagališta.