Gradskim vijećnicima prezentirani modeli prikupljanja otpada u višestambenim zgradama

Gradskim vijećnicima prezentirani modeli prikupljanja otpada

Članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke predstavnici Grada Rijeke i KD Čistoće prezentirali su prijedlog modela prikupljanja komunalnog otpada u višestambenim zgrada na području grada Rijeke.

Modele prikupljanja prezentirala je direktorica Komunalnog društva Čistoća Jasna Kukuljan sa suradnicima, pročelnica Odjela za komunalni sustav Maja Malnar, a prezentaciji su prisustvovali i gradonačelnik Rijeke Marko Filipović sa zamjenicima Sandrom Krpan i Goranom Palčevskim.

Gradonačelnik Filipović podsjetio je kako Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, donesenoj na sjednici Gradskog vijeća u ožujku, KD Čistoća, kao davatelj usluge, obvezna je u roku o šest mjeseci od stupanja na snagu Odluke predložiti mjerni sustav koji će točno izmjeriti udio korištenja svakog korisnika u slučajevima kada više korisnika koristi zajednički spremnik ili vise zajedničkih spremnika. Stoga su gradskim vijećnicima prezentirana četiri modela prikupljanja komunalnog otpada u višestambenim zgradama, s time da jedan model ima dva podmodela, a nakon dodatne analize, bit će odlučeno koji će model ili kombinacija modela biti implementirani u Rijeci.

„Ovo je tema od izuzetnog interesa za naše građane i procijenio sam, bez obzira na to što izbor modela nije u domeni Gradskog vijeća, važno upoznati gradske vijećnike i vijećnice s ispitivanjem modela prikupljanja otpada na području grada Rijeke“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Prezentaciji su bili prisutni predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj te vijećnici Iva Davorija, Petra Karanikić, Tajana Masovčić, Tea Mičić Badurina, Stipo Karaula, Aleksandar Sasa Milaković, Iva Rinčić te Adrijano Rogić.

Gradskim vijećnicima prezentirani modeli prikupljanja otpada

KD Čistoća već je započela s uvođenjem individualnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području grada Rijeke. Individualni sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva dodjelu vlastitih spremnika za otpad svim korisnicima, čime će se osigurati kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija uz povećanje kvalitete odvojenih vrsta otpada.

Dodjeljuju se tri spremnika: zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i žuti za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu. Veličina spremnika određuje se prema broju članova pojedinog kućanstva. Postoje dvije kategorije objekata koje se razlikuju prema načinu podjele spremnika. Radi se o kategoriji obiteljskih kuća, odnosno korisnicima koji žive u obiteljskim kućama do tri stana te višestambenim objektima, odnosno objektima s četiri i više stanova.

Što se tiče obiteljskih kuća, do sada su podijeljeni individualni spremnici u 23 mjesna odbora, a do siječnja 2023. godine planiraju se podijeliti spremnici u preostalih 11 mjesnih odbora.

Korisnicima u višestambenim zgradama sa četiri i više stanova se dodjeljuju zajednički spremnici. Za svaku višestambenu zgradu, a sukladno broju korisnika i broju članova kućanstava, određen je potreban volumen spremnika za otpad i broj odvoza. Djelatnici KD Čistoća potom su u suradnji s nadležnim službama Grada Rijeke započeli s procesom utvrđivanja mogu li se spremnici smjestiti unutar zgrade u za to predviđeni prostor ili u zaključani prostor izvan zgrade ili bi se za njihov smještaj trebao osigurati prostor na javnim površinama.