Izvođač radova na izgradnji sortirnice otpada uveden u posao

U utorak, 9. ožujka 2021. godine izvođač radova na izgradnji Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) u Mihačevoj dragi uveden je u posao.

Ugovor za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) u Mihačevoj Dragi potpisan je sa zajednicom ponuditelja:  Tehnix d.o.o i GP Krk d.d. Stručni i obračunski nadzor vršiti će poduzeće  Karloline Kling d.o.o., a ugovorni voditelj projekta je Institut IGH d.d.

Sortirnica Mihačeva draga - pregled građevina
Sortirnica Mihačeva draga – pregled građevina

Ukupna vrijednost projekta 37 milijuna kuna

Projekt „Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji Mihačeva Draga“ provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalištima, financiranog sredstvima EU iz Kohezijskog fonda temeljem poziva koji je objavljen od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Ukupna vrijednost projekta je 37.301.045,00 kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose 36.805.050,09 kuna. Sufinanciranje iz EU sredstava je do 31.284.318,09 kuna, odnosno do 85% iznosa prihvatljivih troškova.

Realizacijom projekta izgradnje „Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji Mihačeva Draga“ uvelike će se povećati kvaliteta odvojeno prikupljenog otpada, ali i na taj način doprinjeti će se povećanju stope recikliranja komunalnog otpada te smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagalište.

U sortirnici će se obrađivati do 50 tona prethodno odvojeno sakupljenog otpada

U pogonu sortirnice planira se obraditi do 50 tona prethodno odvojeno sakupljenog otpada, a u sortirnici se planira izdvajanje plastike, papira, kartona, PET i MET ambalaže, tekstila, stakla te metala.

Realizaciji projekta izgradnje  Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) u Mihačevoj Dragi pristupljeno je u skladu s pristupom razvoju kvalitete života građana u Rijeci.

Naime, Grad Rijeka ističe se u Republici Hrvatskoj kao jedan od gradova u kojem je briga o okolišu  prioritet. Stalno se unapređuje sustav prikupljanja, ali i obrade otpada. Primjerice, uveden je sustav integriranog sustava prikupljanja otpada s 8.000 spremnika – tzv. „Otpadnika“, uspostavljen je sustav pametnih solarnih spremnika na području grada, realizirana je i mreža poluukopanih spremnika za otpad u centru grada, postavljeno je više od 100 spremnika za tekstil, odnosno staru odjeću i obuću, dodijeljeno je 600  kompostera za kućnu uporabu. Uz navedeno, na području grada djeluju dva mobilna reciklažna dvorišta te tri fiksna reciklažna dvorišta. Tijekom 2019. i 2020. godine nadograđena je i usluga zbrinjavanja glomaznog otpada.

Više o projektu “Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) u Mihačevoj Dragi”