Sortirnica Mihačeva Draga

Sortirnica Mihačeva Draga

Tehnološki proces postrojenja obuhvaća prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološku separaciju neiskorištenog materijala i reciklažu sirovina koje se mogu vrednovati na tržištu, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša.

Projektom izgradnje sortirnice služenog naziva “Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) u Mihačevoj Dragi” nastavlja se investiranje u sustav prikupljanja i gospodarenja otpadom. Sortirnice su jedan od važnih dijelova sustava gospodarenja otpadom, s obzirom na to da se sortiranjem odvojeno prikupljenog otpada povećava kvaliteta i vrijednost odvojeno prikupljenih korisnih sirovina iz otpada, a time i plasman tih sirovina na tržište. Time će se doprinijeti povećanju stope recikliranja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. Na taj se način osigurava priprema za ponovnu uporabu i recikliranje papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva, i to u minimalnom udjelu od 50% mase otpada čime se direktno utječe na postizanje europskog cilja za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada.

Sortirnica Mihačeva draga - pregled građevina

Planirana količina prethodno odvojeno sakupljenog otpada koja će dnevno ulaziti u centar iznosi otprilike 50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog komunalnog otpada koji ulazi u postrojenje.

U sortirnici se planira izdvajanje sljedećih materijala:

  • plastika
  • karton
  • papir
  • PET
  • MET
  • tekstil
  • staklo
  • metal

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) na Mihačevoj gradit će se na ukupnoj površini od 5 636 m 2.

U hali sortirnice bit će smješteno postrojenje za reciklažu, u nadstrešnici za odlaganje baliranog materijala će se, privremeno do odvoza, odlagati balirani sortirani reciklažni materijal, a postrojenje za vaganje služit će za vaganje vozila koja će dovoziti otpad i odvoziti balirani sortirani materijal pogodan za reciklažu.

Na krovu hale sortirnice predviđen je smještaj solarnih panela koje bi proizvodile električnu energiju za potrebe sortirnice i na taj način doprinosi ekološkom očuvanju okoliša i smanjuje troškove pogona.

Tlocrt hale Sortirnice Mihačeva draga
Tlocrt hale Sortirnice Mihačeva draga

U projektu sufinanciranjem preostalog dijela sredstava do ukupne vrijednosti projekta sudjeluju jedinice lokalne samouprave, osnivači KD Čistoće, prema kriteriju procjene dosadašnjeg udjela pojedine jedinice lokalne samouprave u ukupnoj količini otpada. Konačni iznosi učešća utvrdit će se po konačnoj realizaciji projekta. Do sada je za ovaj projekt Grad Rijeka izradio projektnu dokumentaciju, odnosno glavni i izvedbeni projekt, izradio elaborat izvedivosti projekta, ishodio građevinsku dozvolu i riješio imovinskopravne odnose na lokaciji izgradnje.

Dana 20. veljače 2020.g. sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020 s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (PT1)  i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) na iznos prihvatljivih troškova 36.805.050,09 kn od čega je financiranje od strane EU: 31.284.318,09 kuna (odnosno 85% iznosa prihvatljivih troškova). Sredstva su dodijeljena temeljem provedenog javnog poziva „Izgradnja i/ili opremanje“ postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih metala, KK.06.3.1.12.

Projekt traje do 20. veljače 2022. godine, a financira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova -Kohezijskog fonda – Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Aktivnosti projekta

→ 12.2.2021.

Potpisan ugovor za izgradnju i opremanje sortirnice u Mihačevoj dragi

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i direktor tvrtke Tehnix d.o.o Đuro Horvat, u ime zajednice ponuditelja Tehnix d.o.o i GP Krk potpisali su u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke Ugovor za izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) u Mihačevoj dragi vrijedan 33.568.157,43 kn.