Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Grad Rijeka je potpisao ugovor sufinanciranju nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada nakon izvršene prijave na javni poziv otvoren od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u travnju 2018. godine, a namijenjen jedinicama lokalne samouprave kako bi iskazale interes za nabavku spremnika.

Sredstva za ovu namjenu osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ pa će se tako sufinancirati 85% iz europskog kohezijskog fonda dok će 15 % osigurati Grad Rijeka.

Ugovor br. 2018/001273 potpisan je dana 02.07.2018. godine te je Dodatkom Ugovora br. 2019/000446 od 01.04.2019. godine ugovoren iznos prihvatljivih troškova nabave spremnika od 8.305.843,98 kn od čega Grad Rijeka sudjeluje sa 15% odnosno u iznosu od 1.245.876,60 kn. Fond se obvezuje sa svoje strane izvršiti zajedničku nabavu spremnika za sve JLS koje su iskazale interes, odnosno za Grad Rijeku 19.322 spremnika različitog volumena za odvojeno prikupljanje otpada. Obveza Grada Rijeke je da izvrši podjelu isporučenih spremnika čija se dostava očekuje krajem 2019. godine odnosno u 2020. godini, te da vodi brigu o predmetnim spremnicima u periodu od 5 godina nakon izvršene isporuke.