Nastavak radova na izgradnji sortirnice otpada u Mihačevoj dragi

Nastavljeni su radovi u sklopu projekta izgradnje i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) u Mihačevoj Dragi.

U svibnju su održana dva gradilišna sastanka na lokaciji Mihačeva Draga vezana za izgradnju sortirnice.

Na gradilišnom sastanku održanom 9. svibnja zabilježeno je kako u tijeku radovi na širokom iskopu, iskopu za temelje PZ1, zamjeni materijala Z1 te armiranje temelja Z2.

Gradilište je spojeno na priključak struje. Definirane su dvije problematike: uklanjanje napuštenog objekta te uklanjanje vodova HT-a koji su van funkcije. Za obje su definirani rokovi rješavanja i prvi postupci.

Na drugom gradilišnom sastanku održanom 19. svibnja definirana je izrada projekta uklanjanja napuštenog objekta, dok je s predstavnikom HT-a dogovoreno je da je najbolje rješenje izmještanje vodova u podzemne instalacije. Nadalje, uslijed ispitivanja zbijenosti,  mjestimično su  dobiveni loši rezultati modula stišljivosti, rješavaju se po pozicijama u dogovoru i prema rješenjima Projektanta. Vezano za temeljenje tla ispod hale, stručnjak geomehanike će provjeriti stanje kad budu pripremljene pozicije temelja hale (nakon radova širokog iskopa). Zabilježeno je kako su u tijeku radovi na širokom iskopu, iskopu za temelje zidova, zamjeni materijala ispod temelja potpornih zidova te armiranju i betoniranju temelja zidova.