Novi pametni spremnici za otpad na riječkim ulicama

Središte Rijeke dobit će pet novih pametnih solarnih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada KD Čistoća, postavom kojih se želi podići svijest o odvajanju i ispravnom postupanju s otpadom, ali i unaprijediti kvalitetu javnog prostora.

Novi pametni spremnici za otpad na riječkim ulicama

S ciljem nadogradnje postojeće usluge prikupljanja otpada, KD Čistoća je već tijekom lipnja 2019. godine na svom području djelovanja postavila 12 pametnih spremnika, od čega 7 u najužem centru Rijeke.

Nabavljeno je 5 novih pametnih spremnika koji će se u narednom razdoblju postaviti na području centra grada i to u Trpimirovoj ulici i na Rivi (na autobusnim postajama), na Gatu Karoline Riječke, na Trgu 111. brigade Hrvatske vojske te na Klobučarićevom trgu.

Pametni spremnici su modularni spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog i vrijednog, reciklabilnog otpada.

Nove spremnike predstavili su zamjenik riječkog gradonačelnika Marko Filipović i direktorica Komunalnog društva Čistoća Jasna Kukuljan.

Naprednom tehnologijom smanjuju se troškovi i onečišćenje okoliša

Pametni spremnici imaju ugrađene senzore popunjenosti te podatke u realnom vremenu šalju u upravljački softver, čime je omogućeno da sami dojavljuju potrebu za pražnjenjem.

Pametni spremnici također imaju prešu koja komprimira otpad te se time omogućuje odlaganje višestruko veće količine otpada no što je to moguće u uobičajenim košaricama ili spremnicima.

Zamjenik riječkog gradonačenika Filipović i direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan
Zamjenik riječkog gradonačenika Filipović i direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan

Svu energiju koja im je potrebna za rad pametni spremnici dobivaju izravno od Sunca pomoću fotonaponskog panela smještenog na vrhu tijela spremnika. Rezultati napredne tehnologije su značajne uštede u vremenu, ljudskim resursima kao i energentima te doprinos smanjenju emisija onečišćujućih tvari u okoliš.

Implementacijom pametnih spremnika povećava se količina vrijednog otpada koji se može koristiti kao sekundarna sirovina te se smanjuje potreban broj pražnjenja zbog već ranije navedenih karakteristika spremnika. Zahvaljujući dizajnu ladice za odlaganje otpada jedinice za miješani komunalni otpad spriječen je utjecaj vjetra i životinja na razbacivanje otpada, a pomoću sustava dojave pametni spremnici se pravovremeno prazne te javne površine tako ostaju čiste i uredne.

Jedinstvena likovna rješenja spremnika osmislili riječki umjetnici

Kao posebnu, dodanu vrijednost, pametni spremnici nude mogućnost prilagodbe izgleda postavom vizuala ili edukativnih poruka na vidljive površine zbog čega imaju istovremeno imaju edukativnu ulogu, a mogu biti, kao na primjeru pametnih spremnika KD Čistoća, nedvojbeno zanimljiv i atraktivan element urbane opreme.

Atraktivnom izgledu pametnih spremnika doprinos su dali riječki umjetnici svojim jedinstvenim likovnim rješenjima.

Novi pametni spremnici za otpad na riječkim ulicama
Jedinstvenom izgledu pametnih spremnika pečat dali riječki umjetnici

KD Čistoća je tijekom kolovoza 2020. godine provelo natječaj za odabir najboljih likovnih rješenja. Natječaj je bio otvoren svim zainteresiranim građanima, na njega je pristiglo ukupno 47 radova, a predselekcijom i glasovima publike putem virtualne izložbe odabrano je 20 najboljih likovnih rješenja.

Ona likovna rješenja koja su osvojila najviše glasova publike odabrana su za oslikavanje prve faze postave pametnih spremnika, a to su radovi: Biciklistica autorice Tine Radosavljević; Dizalice autorice Ariane Sušanj; Octopus autorice Hane Dutina; Reciklirajmo u gradu koji teče autorice Nore Vlaše i Voli svoj grad – misli zeleno autorice Mirte Tomulić.

Pametni spremnici nastavak politike odvojenog prikupljanja otpada

Od 2013. do 2018. godine KD Čistoća  Rijeka na svom je području djelovanja postavila  oko 8.800 spremnika za odvojeno prikupljanje papira, staklene, metalne, višeslojne i plastične ambalaže, tekstila te kompostera za biootpad od čega više od polovice na području grada Rijeke. Putem tih spremnika izdvoji se približno 20% otpada.

U lipnju 2018. godine Grad Rijeka podnio Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zahtjev za sufinanciranjem više od 19.000 spremnika za odvojeno prikupljanje vrijednih vrsta otpada, a nakon njihove dodjele građanima na individualno korištenje, očekuje se znatno povećanje stope odvajanja putem spremnika.

Bitno je navesti da osim putem spremnika građani odvojeno prikupljaju te zbrinjavaju otpad i putem reciklažnih dvorišta.

Na području grada Rijeke trenutno su im na raspolaganju tri fiksna i dva mobilna reciklažna dvorišta, a u planu je proširenje sustava reciklažnih dvorišta.

Uključujući i otpad izdvojen putem reciklažnih dvorišta stopa odvajanja na području grada Rijeke iznosi gotovo 30%.