Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Mihačevoj Dragi – predan zahtjev za produžetak roka provedbe projekta

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Mihačevoj Dragi

U siječnju 2022. realizirana su dva gradilišna sastanka na Postrojenju za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, 12. siječnja 2022.  i 26. siječnja 2022.

Stanje radova 12. siječnja 2022. – u tijeku su sljedeći radovi: radovi na okolišu (tamponiranje, postava poklopaca na visinu, vrše se radovi na zidu Z4 te ostaje uređenje pokosa). Vrše se  završni građevinski radovi na vagi. Fasada hale je gotova, čekaju se povoljniji vremenski uvjeti  za dovršetak vegetacije na zeleni krov nadstrešnice .Završena je kanalizacija do ispod zida. Započete su pripreme za konferenciju na kojoj će  biti prezentiran završetak projekta izgradnje Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) u Mihačevoj Dragi.

Stanje radova 26. siječnja 2022. – po obilasku gradilišta ustanovljeno je da su u tijeku sljedeći radovi: kod uređenja okoliša završeno je tamponiranje i postava poklopaca, zid Z4 je završen dok je  zid Z10 u fazi izvedbe. Očekuje da će asfaltiranje biti realizirano tijekom sljedećeg tjedna. Uređuje se panelna ograda. U tijeku je finalna montaža opreme te kabliranje od strane TEHNIX-a. Očekuje se  interna proba postrojenja u narednih 15 dana.

Kod rješavanja elektroinstalacijskih elemenata, u tijeku je uzemljenje metalnih masa te dizanje preostalih stupova s reflektorima. Također, dobar pokazatelj je spajanje na telekomunikacijsku mrežu te rješavanje vatrodojavnih pitanja.

Uz navedeno, zaključeno da je 95% opreme dopremljeno i montirano od strane izvršitelja – TEHNIX d.o.o.