Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Mihačevoj Dragi prošlo tehnički pregled

Izgradnja sortirnice otpada veljača 2022

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Mihačevoj Dragi prošlo je početkom ožujka tehnički pregled.

U veljači 2022. realizirana su tri gradilišna sastanka na Postrojenju za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada, i to 2., 9. i 23. veljače.

Stanje radova 2. veljače 2022. – uređuje se okoliš, sade se stabla, postavlja se humusni sloj. U okolišu se također vrše radovi izrade postavljanja panelne ograde, vrše se pripreme za predstojeće asfaltiranje. Realiziraju se radovi na odvodnji te dezinfekciji cjevovoda. Vrše se radovi na portunu. Elektroinstalaterski radovi se odnose na uzemljenje metalnih masa, dizanje stupova s reflektorima. U tijeku je spajanje na telekomunikacijsku mrežu, a nastavno s time, rješava se i pitanje vatrodojave.

Stanje radova 9. veljače 2022. – u tijeku su sljedeći radovi: asfaltiranje, završeni su armirano-betonski radovi ulaznog portuna odnosno pripadajući  temelji i stupovi. Vrše se radovi na odvodnji te se počelo raditi na postavljanju ulaznih vrata i ograda. Definiran termin tehničkog pregleda.

Tehnički pregled je proveden 1. ožujka 2022. te je sukladno zapisniku Stručnog povjerenstva za tehnički pregled građevine zaključeno da je Postrojenje za sortiranje prikupljenog otpada –sortirnica izgrađena u skladu s Građevinskom dozvolom te pripadajućim rješenjima, tehničkim propisima te glavnoj i izvedbenoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima. Tragom toga se temeljem vršenih kontrola, pregleda, ispitivanja i priloženih dokaza kvalitete može konstatirati da je program kontrole i osiguranja kvalitete u potpunosti realiziran. Pregledom je uočeno nekoliko sitnih nedostataka. Stoga je izdano Mišljenje za pregledanu građevinu Postrojenja da se može izdati uporabna dozvola nakon otklanjanja utvrđenih nedostataka u zakonskom roku od 90 dana.