Natječaj za odgojno-obrazovne institucije Grada Rijeke “Eko instalacije”

Do 31. ožujka 2020. godine otvoren je natječaj za najbolju instalaciju izrađenu od otpada, odnosno prenamjenom i ponovnom uporabom odbačenih predmeta „Eko instalacije“. Natječaj je namijenjen učenicima od 1. do 8. razreda riječkih osnovnih škola, a instalacije trebaju biti vezane uz temu očuvanja okoliša i zaštite prirode.

Usvajanje navika o odgovornom postupanju s otpadom je dugoročan proces koji najbolje rezultate postiže kroz rad s djecom i mladima. Kako bi djeca od najranije dobi učila kako otpad nije smeće, već se on može vrijedno i korisno iskoristiti, kako za izradu uporabnih predmeta, tako i za stvaranje pravih malih umjetničkih djela, organizira se natjecanje u izradi kreativnih predmeta od otpada.

Natječaj „Eko instalacije“ se provodi u sklopu projekta “Izobrazno-informativne aktivnosti u održivom gospodarenju otpadom – radionice za djecu” koji provodi Grad Rijeka u suradnji s Udrugom Žmergo.

Svrha natječaja je poticanje mašte i kreativnosti, razvoj vještina te osvještavanje djece o važnosti odgovornog postupanja prema okolišu i potrebi brige za zajednicu.

Rok za prijavu na natječaj je 31. ožujka 2020., a prijavnica i više informacija o natječaju su dostupne i u e-formatu na mrežnoj stranici Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za komunalni sustav  i Udruge Žmergo.

Najbolji radovi bit će predstavljeni na izložbi koja će se održati u sklopu obilježavanja Dana planeta Zemlja.

Eventualna pitanja u vezi natječaja i upite slati na eko@zmergo.hr.

Pratite natječaj, projekt i aktivnosti putem web stranica Udruge Žmergo te Facebooka Udruge Žmergo.

Online obrazac prijave za pojedinačne sudionike

Online obrazac prijave za razredna odjeljenja