Potpisan ugovor o financiranju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Mihačevoj dragi

U Salonu Grada Rijeke potpisan je Ugovor za postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) u Mihačevoj Dragi kojim se definiralo financiranje projekta.

Potpisan ugovor o financiranju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Mihačevoj dragi
Potpisan ugovor o financiranju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Mihačevoj dragi

Ugovorom koji su potpisali gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel, ministar zaštite okoliša i energetike Vlade RH Tomislav Ćorić i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić, omogućava se financiranje projekta izgradnje sortirnice u okviru postojećeg dvorišta na lokaciji Mihačeva draga.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.301.045,00 kuna, dok prihvatljivi troškovi prema natječaju Ministarstva zaštite okoliša i energetike iznose 36.805.050,09 kuna. Ministarstvo je preko strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije priznalo 85% iznosa prihvatljivih troškova, stoga bespovratna europska sredstva za projekt iznose 31.284.318,09 kuna, dok će ostatak u iznosu od 6.016.726,91 kuna financirati Grad Rijeka i jedinice lokalne samouprave – gradovi Kastav, Kraljevica i Bakar te općine Viškovo, Klana, Čavle, Jelenje i Kostrena, svaka prema kriterijima procjene dosadašnjeg pojedinačnog udjela u ukupnoj količini otpada. Konačni iznosi učešća utvrditi će se po konačnoj realizaciji projekta.

Obilazak Riperaja
Obilazak Riperaja

Prilikom potpisivanja ugovora, kojem su nazočili i zamjenik gradonačelnika Rijeke Marko Filipović, pročelnica Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke Irena Miličević, direktorica KD Čistoća d.o.o. Jasna Kukuljan i načelnik sektora za EU fondove Ministarstva zaštite okoliša i energetike Marko Markić, gradonačelnik Obersnel naveo je kako se projektom sortirnice nastavlja investiranje u sustav prikupljanja i gospodarenja otpadom. „Sortirnicom će se omogućiti proces u kojem će se dio korisnog otpada razvrstavati, selektirati, očistiti od nepoželjnih segmenata te ponuditi na tržištu sekundarnih sirovina“, rekao je Obersnel.

Prema riječima ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića, ovo je prvo potpisivanje ugovora za izgradnju sortirnice u Hrvatskoj. Ministar je čestitao Rijeci na uspješnoj suradnji, navodeći kako Rijeka prati trendove i rad Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je direktor Fonda Siniša Kukić istaknuo je kako se ovim projektom neposredno doprinosi i borbi protiv klimatskih promjena na način da se smanjuje količina odbačenog otpada kroz omogućavanje njegove ponovne upotrebe.

Nakon potpisivanja ugovora, uzvanici su obišli Riperaj, prvi organizirani javni prostor u Hrvatskoj u kojem korisnici mogu samostalno ili uz pomoć majstora besplatno popraviti neispravne sitne kućanske uređaje, razbijeni i oštećeni namještaj, odjeću, igračke i slično te ih ponovo staviti u upotrebu i tako smanjiti količinu otpada. Riperaj se nalazi u centru grada, u Ulici Ivana Zajca 20, a ovim inovativnim projektom KD-a Čistoća želi se, osim sprječavanja nastanka otpada, potaknuti druženje uz rad u profesionalnom i istovremeno opuštenom okruženju, čime se izravno želi potaknuti društvena kohezija i solidarnost te razmjena već pomalo zaboravljenih znanja i iskustava.

O projektu sortirnice

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u okviru reciklažnog dvorišta Mihačeva Draga gradit će se na ukupnoj površini od 5 636 m2, a završetak projekta očekuje se do kraja 2021. godine. Prema projektnim značajkama, u hali sortirnice bit će smješteno postrojenje za reciklažu, u nadstrešnici za odlaganje baliranog materijala će se, privremeno do odvoza, odlagati balirani sortirani reciklažni materijal, a postrojenje za vaganje služit će za vaganje vozila koja će dovoziti otpad i odvoziti balirani sortirani materijal pogodan za reciklažu. Na krovu hale sortirnice predviđen je i smještaj solarnih panela koje bi proizvodile električnu energiju za potrebe sortirnice i na taj način doprinosila ekološkom očuvanju okoliša i smanjivala troškove pogona. Također, pogon je pogodan za nadogradnju, tako da se u budućnosti mogu proširivati njegovi tehnološki aspekti te kapaciteti obrade.

Reciklažno dvorište Mihačeva draga
Reciklažno dvorište Mihačeva draga

Tehnološki proces postrojenja obuhvaća prijam, sušenje, sortiranje, baliranje, tehnološku separaciju neiskorištenog materijala i reciklažu sirovina koje se mogu vrednovati na tržištu, a u skladu s principima održivog razvitka i zaštite okoliša. Planirana količina prethodno odvojeno sakupljenog otpada koja će dnevno ulaziti u centar iznosi otprilike 50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog komunalnog otpada koji ulazi u postrojenje. U sortirnici se planira izdvajanje plastike, kartona, papira, PET ambalaže, MET ambalaže, tekstila, stakla i metala.

Za projekt sortirnice Grad Rijeka je dosad izradio projektnu dokumentaciju, odnosno glavni i izvedbeni projekt, izradio elaborat izvedivosti projekta, ishodio građevinsku dozvolu i riješio imovinskopravne odnose na lokaciji izgradnje, a u narednom periodu slijedi natječaj za odabir izvođača radova te odabir izvođača.

O gospodarenju vrijednim vrstama otpada u Rijeci

Na području Rijeke integrirani sustav odvojenog prikupljanja vrijednih vrsta otpada na kućnom pragu uspostavljen je još 2015. godine i to postavljanjem ukupno 8.800 posebnih vizualno obilježenih spremnika za vrijedne vrste otpada, tzv. Otpadnika, koji su namijenjeni za prikupljanje papira, stakla, metala, plastike i višeslojne ambalaže s područja grada Rijeke i riječkog prstena, tako da građani već više od 6 godina imaju mogućnost izdvajanja 5 vrsta korisnog otpada iz domaćinstva.

Uspostavljen je i sustav poluukopanih spremnika u gustom urbanom tkivu centra Rijeke kao i sustav pametnih solarnih spremnika u Rijeci i riječkom prstenu. Valja istaknuti i 600 dodijeljenih kompostera za kućnu uporabu, kao i gotovo 120 spremnika za tekstil, odnosno staru odjeću i obuću. Konačno, sve se odvojene vrste otpada, bilo da su prikupljene u spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada, bilo odložene u reciklažnim dvorištima, predaju na daljnju oporabu ovlaštenim koncesionarima.

KD Čistoća Rijeka upravlja s tri mobilna reciklažna dvorišta te dva fiksna reciklažna dvorišta, a treće reciklažno dvorište, u ulici Jože Vlahovića u Rijeci, u završnoj je fazi izgradnje. Sukladno regulativi, nadograđena je i usluga zbrinjavanja glomaznog otpada u količini do 2 m3 godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge na cijelom području djelovanja KD Čistoća, što znači da je svakom pojedinom korisniku, po popunjavanju predviđenog obrasca, omogućen individualni odvoz glomaznog otpada na kućnom pragu jednom godišnje.

O povlačenju europskih sredstava

Grad Rijeka nastavlja s osmišljavanjem i provedbom aktivnosti vezanih uz europski sufinancirane projekte, prema kojima je vodeći grad u Hrvatskoj kada su u pitanju broj ugovorenih projekata i povučeni financijski iznosi. Grad je zajedno sa svojim komunalnim i trgovačkim društvima te ustanovama i sportskim udrugama u prošloj godini nastavio s povlačenjem bespovratnih EU sredstava, te je od kraja 2019. godine Rijeci odobreno još oko 45 milijuna eura bespovratnih sredstava. Tako je, tijekom 2018. i 2019. cifra ukupno povučenih europskih sredstava u proteklih nekoliko godina narasla na gotovo 250 milijuna eura.

Više o projektu “Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) u Mihačevoj Dragi”