Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji Mihačeva Draga – završna konferencija

Završna konferencija EU projekta izgradnje sortirnice otpada

Dana 29.3.2022. upriličena je završna konferencija u sklopu realizacije projekta izgradnje Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) u Mihačevoj Dragi.

U ime naručitelja, točnije Grada Rijeke, nazočnima se obratio riječki gradonačelnik g. Marko Filipović koji je tom prilikom istaknuo kako je u sortirnicu ukupno uloženo više od 37 milijuna kuna te da jako veseli ovaj iskorak jer se radi o prvom postrojenju za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Hrvatskoj sufinanciranog iz EU fondova čime će se omogućiti još veća iskoristivost i vrijednost korisnih sirovina iz otpada. Gradonačelnik se zahvalio na suradnji svim partnerima u realizaciji projekta, ali i jedinicama lokalne samouprave koje sudjeluju u projektu. Gradonačelnik je nadodao kako je zadovoljan činjenicom da je projekt završen u zadanom roku i da je izdana uporabna dozvola te još jednom pozvao građane da što više odvajaju otpad jer svi imamo zajednički cilj, a to je ljepši i čišći grad.

Završna konferencija EU projekta izgradnje sortirnice otpada

Kao posebna gošća na završnoj konferenciji povodom završetka izgradnje, predstavnica gđa Sanja Jelačić, voditeljica Fondovog Posredničkog tijela razine 2 – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost naglasila je kako obilježavamo uspješan kraj projekta koji će značajno doprinjeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom, kako na područu grada Rijeke, ali i na području Primorsko-goranske županije. Učinkovito gospodarenje otpadom jedna je od bitnijih sastavnica sustava koja zahtijeva ustrajnost i organiziranost. Sortirnice su važne karike sustava jer omogućuju veću količinu korisnih sirovina iz odvojeno prikupljenog otpada. Također, istaknula je važnost edukacije građana te izniman partnerski odnos Fonda i Grada.

Završnoj konferenciji nazočili su i neki od predstavnika jedinica lokalne samouprave – točnije onih jedinica iz kojih će otpad također biti obrađen u sortirnici – Grad Kastav, Općina Viškovo, Općina Jelenje te Općina Kostrena.

Kako bismo što bolje razumjeli projekt riječke sortirnice otpada, na završnoj konferenciji su se izlaganjima, svatko iz svoje točke participacije na projektu, predstavili najvažniji dionici ovog iznimnog investicijskog projekta. Prvi od njih je g. Eddy Ropac, Savjetnik za kapitalne razvojne investicije grada Rijeke, predstavio je projekt realizacije sortirnice, ali I aktivnosti koje je Grad poduzeo prije izgradnje sortirnice.

Nadalje, svoje viđenje rada na realizaciji projekta „Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji Mihačeva Draga” predstavili su I predstavnik voditelja projekta g. Igor Grginić iz Instituta IGH d.d., g. Đuro Horvat ispred tvrtke Tehnix d.o.o. koja je realizirala opremanje sortirnice te g. Damir Milković iz tvrtke GP Krk d.d., a koja je realizirala izgradnju postrojenja.

Tehnički podaci:
Projekt „Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji Mihačeva Draga“ proveden je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) na lokaciji Mihačeva draga izgrađeno je na ukupnoj površini od 5 636 m².
U hali sortirnice smješteno je postrojenje za sortiranje, u nadstrešnici za odlaganje baliranog materijala odlaže se balirani sortirani reciklažni materijal te je izvedena vaga gdje se vrši vaganje vozila koja dovoze otpad i odvoze balirani sortirani materijal pogodan za reciklažu.

Planirana količina prethodno odvojeno sakupljenog otpada koja dnevno ulazi u sortirnicu iznosi otprilike 50 tona, što zahtijeva kapacitet do 7 tona na sat predsortiranog komunalnog otpada koji ulazi u postrojenje.

Uz onaj s područja grada Rijeke, u sortirnici će se obrađivati i otpad iz susjednih jedinica lokalne samouprave: Grad Kastav, Grad Kraljevica, Grad Bakar, Općina Viškovo, Općina Klana, Općina Čavle, Općina Jelenje te Općina Kostrena.

Ukupna vrijednost projekta je 37.301.045,00 HRK, dok EU sufinanciranje projekta iznosi 31.284.318,09 HRK.

Više o projektu “Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) u Mihačevoj Dragi”

Sortirica-pasica-EU-projekt