Radovi na izgradnji sortirnice otpada u Mihačevoj dragi teku predviđenom dinamikom

Nastavljeni su radovi u sklopu projekta izgradnje i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnice) u Mihačevoj Dragi.

Izgradnja sortirnice kolovoz 2021

U proteklih mjesec dana, i to  28. srpnja i 18. kolovoza, održana su dva gradilišna sastanka na lokaciji Mihačeva draga

Na sastanku održanom krajem srpnja utvrđeno je kako su u tijeku radovi na izradi temelja zidova nadstrešnice, montirana je konstrukcija hale te je izvođeno nasipavanje unutar hale, uz nastavak iskopa. Radovi su izvođeni u skladu s terminskim planom.

Na gradilišnom sastanku održanom u kolovozu, ustanovljeno je da je izvedeno 80% odvodnje, izvedeni su temelji i 60% zidova nadstrešnice te armiranje temelja zida Z3. I tijekom kolovoza izvođenje radova je u skladu s terminskim planom.

U predstojećem tjednu se očekuje nastavak betoniranja zidova nadstrešnice i betoniranje zidova Z3.

Na gradilištu se kontinuirano rješavaju tekući problemi, poput potrebe da se postoji betonski stup HT-a uklopi u budući ogradni zid, zbrinjavanja nepropisno odbačenog neopasnog otpada na lokaciji gradilišta te rješavanju elektropriključka za halu.

Također, održan je zasebni sastanak s projektantom odvodnje vezano za izvedbu nadstrešnice parkirališta, s obzirom na potrebu izvođača radova za pojašnjenjem projekta. Projektant treba dati rješenje za hidroizolaciju, odvodnju i zeleni krov.

Više o projektu “Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) u Mihačevoj Dragi”