Radovi na sortirnici otpada u Mihačevoj Dragi odvijaju se prema planu

Radovi na Postrojenju za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) u Mihačevoj Dragi odvijaju se prema planu, a napredak se posebno vidi na hali u kojoj će biti smješteno postrojenje za reciklažu.

S obzirom da je tijekom rujna 2021. postavljen pokrov hale, odnosno postavljeni su krovni paneli i oluci, razvidno je da su radovi prešli u fazu vidljivog napretka te se nazire kontura hale. U hali sortirnice bit će smješteno postrojenje za reciklažu.

Otpad koji je odvojeno prikupljen potrebno je dodatno pročistiti, te sortirati te se predaje u daljnju oporabu, a čiji je konačni cilj smanjenje ukupne količine otpada što će  u konačnici doprinijeti povećanju stope recikliranja komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagalište. Dodatnim sortiranjem otpada se ispravljaju slučajne greške građana koji su savjesno odvojili otpad na kućnom pragu.

Primjerice, ostaci pakiranja dječjih igračaka se na licu mjesta dodatno  sortiraju na način da se odvoji plastični blister pakiranja od kartonske podloge. Na taj način se dodatnim sortiranjem dobije pročišćena sirovina koja može u daljnju obradu.  Tako se osigurava priprema za ponovnu uporabu i recikliranje papira, metala, plastike i stakla iz kućanstva i to u minimalnom udjelu od 50% mase otpada čime se direktno utječe na postizanje europskog cilja za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada. Sortirnica u Mihačevoj Dragi će na taj način dnevno obrađivati do 50 tona odvojeno prikupljenog otpada.

U proteklih mjesec dana održana su dva gradilišna sastanka vezana za izgradnju Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada

Na prvom sastanku održanom 1. rujna zabilježeno je kako je izvedeno 90% odvodnje te izraženo očekivanje da će do kraja mjeseca odvodnja biti u potpunosti izvedena. U tijeku je izvedba oplate i priprema za armiranje ploče natkrivenog parkirališta, izvedeno je  80% iskopa preostalih potpornih zidova. Također, izvedena je sanitarna odvodnja unutar hale dok je hidrantski vod unutar hale izveden 80%.

Na gradilišnom sastanku održanom 15. rujna ustanovljeno je da je završen iskop za potporne zidove, u tijeku je iskop za upojnu građevinu. Izvedeno je 50% armirano-betonskih radova nad natkrivanjem parkirališta 50%, armirani su svi temelji.  Unutar hale realizira se izvedba tampona i geotekstila. Armirano-betonski radovi na konstrukciji izvedeni su 40%. Postavljen pokrov hale (krovni paneli i oluci).