Ilustracija: Drugi postupci oporabe

Drugi postupci oporabe

Otpad čiji nastanak se ne može spriječiti i koji se ne može reciklirati, može se ipak nekako korisno upotrijebiti.

Mehaničko-biološkom obradom otpada (MBO) nastaje gorivo iz otpada – međunarodno se koriste i engleski nazivi RDF ili SRF. Ovakvo gorivo koristi se kao zamjensko gorivo u industrijskim postrojenjima tako da se dodaje u određenom omjeru redovnom, najčešće fosilnom gorivu. Plin koji nastaje u postupku odlaganja i obrade otpada, može se primjerice koristiti za proizvodnju električne energije.

Županijski centar za gospodarenje otpadom Mariščina

Županijski centar za gospodarenje otpadom Mariščina prvi je izgrađeni centar za gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj kojim je naša županija riješila problem gospodarenja otpadom na ekološki i prihvatljiviji način, u skladu s europskim direktivama, a zahvaljujući modularnoj tehnologiji, sustav je prilagodljiv i novim načelima kružne ekonomije. S početkom rada ŽCGO Marišćina stvoreni su preduvjeti za sanaciju svih postojećih odlagališta.

Izgradnja Centra financirana je s više od 70 posto bespovratnim sredstvima EU. Prosječna obitelj prema europskim kriterijima na gospodarenje otpadom troši oko 3 posto svojih prihoda, dok će se u Hrvatskoj taj postotak kretati 1,5 do 2,5 posto, zavisno o prihodima koje obitelj ostvaruje.  Iako obrada i zbrinjavanja otpada imaju veću cijenu, s 2018. godinom prestaje mogućnost dosadašnjeg načina odlaganja otpada i sva postojeća odlagališta moraju biti zatvorena i sanirana.