Razvrstaj za recikliranje

Razvrstavanje otpada početni je korak u recikliranju. Razvrstati može svatko.

Razvrstavanje otpada minimalna je aktivnost koju svatko može poduzeti kako bi osigurao da što veća količina odbačenih predmeta i materijala uđe u proces recikliranja. Razvrstavanje je jednostavno, nužna je samo dobra volja.

Otpadnici

  • Žuti spremnici – metalna, plastična i višeslojna ambalaža.
  • Plavi spremnici – papir i karton.
  • Narančasti spremnici – staklena ambalaža.
  • Posebni spremnici za tekstil.

Riječki otpadnici prisutni su u svim dijelovima grada, u svim kvartovima, u ulicama. Svakome dostupni. Postavljeni su na gotovo svim mjestima na kojima se nalaze i opći spremnici za otpad. Umjesto općih, izaberite otpadnike u boji i nahranite ih točno onime što prikupljaju kako bi što više otpada otišlo u postupak recikliranja.

Komunalni otpad od kućanstava se prikuplja se u standardiziranim spremnicima volumena 80 litara, 120 litara, 240 litara

Mobilna reciklažna dvorišta

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretni spremnici za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. Na području Rijeke određeno je ukupno 19 lokacija na koje dolaze mobilna reciklažna dvorišta. Rasporedom je predviđeno da na svakoj lokaciji dvorište radi 14 dana, nakon čega se premješta na sljedeću lokaciju.

Reciklažna dvorišta

Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom, jer omogućuju građanima zbrinjavanje vrijednih reciklabilnih sirovina, kao i zbrinjavanje problematičnih vrsta otpada iz kućanstva. 

Reciklažno dvorište Mihačeva draga

Radno vrijeme:
PON – SUB: 8 – 20 sati

Kontakt: 091 2275 240

Otpad koji se zaprima u RD Mihačeva draga: papir i karton, višeslojna tzv. tetrapak ambalaža, staklena ambalaža, plastika i plastična ambalaža, drvo (uključujući namještaj) i drvenu ambalažu, željezo i obojene metale, električne i elektroničke uređaje, otpadne gume, tekstil (odjeća i obuća), biorazgradivi otpad (granje i ostaci od orezivanja živice do 2 m3), građevni otpad (do 200 kg jednom u 6 mjeseci po korisniku), baterije i akumulatori, lijekovi, boje, tinta, toneri, ljepila, smole, otpadna ulja (i jestiva i motorna), metalna ambalaža pod tlakom, ambalaža od opasnih tvari,  fluorescentne i štedne žarulje.

Reciklažno dvorište Pehlin

Radno vrijeme:
PON – PET: 10 – 17 sati
SUBOTA: 8 – 13 sati

Kontakt: 091 226 0258

Otpad koji se zaprima u RD Pehlin: papir i karton, višeslojna tzv. tetrapak ambalaža, staklena ambalaža, plastika i plastična ambalaža, drvo (uključujući namještaj) i drvenu ambalažu, željezo i obojene metale, električne i elektroničke uređaje, otpadne gume, tekstil (odjeća i obuća), biorazgradivi otpad (granje i ostaci od orezivanja živice do 2 m3), građevni otpad (do 200 kg jednom u 6 mjeseci po korisniku).

Baje za krupni otpad

Spremnici za krupni otpad postavljaju se na područjima mjesnih odbora grada Rijeke po unaprijed utvrđenom rasporedu, a na stranicama pojedinog mjesnog odbora moguće je pronaći i informacije o vremenu odnosno točnoj lokaciji postavljanja baje za krupni otpad.

Osim toga, postavljanje spremnika za krupni otpad moguće je i naručiti.