Ilustracija: Recikliranje

Recikliranje

Sav odvojeno prikupljen otpad odvozi se na daljnju obradu ovlaštenim tvrtkama koje se bave recikliranjem, tzv. ovlaštenim koncesionarima.

Sav se odvojeno prikupljeni otpad, bilo onaj prikupljen u spremnicima – otpadnicima na ulicama, bilo da se radi o posebnim vrstama otpada prikupljenim u reciklažnim i mobilnim reciklažnim dvorištima (navodimo: papir i karton, metalna, plastična i višeslojna ambalaža kao i staklo, ali i druge vrste otpada poput namještaja, drvene ambalaže, željeza i obojenih metala, električnih i elektroničkih uređaja, otpadnih guma, otpadne odjeće i obuće, baterija, akumulatora, lijekova, boja, tinti, tonera, ljepila, smole, otpadnih jestivih i motornih ulja, metalne ambalaže pod tlakom, ambalaže od opasnih tvari te fluorescentnih i štednih žarulja) predaje ovlaštenim koncesionarima na daljnje postupke oporabe.